Sykefraværet går ned i Vestfold

I fjerde kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet 5,2 prosent i Vestfold. Dette er en nedgang på 4,6 prosent på ett år. På landsbasis var sykefraværet 5,1 prosent. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

- Det er gledelig å se at det legemeldte sykefraværet I Vestfold går ned. Vestfold har den nest største nedgangen i landet i 4. kvartal og nærmer seg landsgjennomsnittet. Bak denne utviklingen, ser man at Vestfold har en høyere andel langtidssykemeldte enn landsgjennomsnittet, og varigheten på sykemeldingene er i snitt lenger enn i landet for øvrig, sier avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og Helse i Vestfold og Telemark Christian Høy.

Kommuner og fylker

Det er store variasjoner innad i fylket. Svelvik har høyest sykefravær med 6,5 prosent. Tønsberg har lavest sykefravær i fylket med 4,7 prosent.

Næringer

Sykefraværet i 4. kvartal 2018 var klart høyest innen helse og sosiale tjenester, med 5,9 prosent.
- Man ser imidlertid en positiv trend innen denne sektoren, med en nedgang på 2,3 prosent. Det betyr mye for den totale sykefraværsutviklingen i fylket, da dette er den sektoren som sysselsetter flest, sier Høy.

Fakta

NØKKELTALL 4. KVARTAL 2018
VESTFOLD
• Sykefraværsprosent Vestfold: 5,2
• Sykefraværsprosent landet: 5,1
• Andel gradert sykemeldte Vestfold: 22,8
• Andel gradert sykemeldte landet: 21,5