Svak nedgang i sykefraværet i Telemark

I fjerde kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet 5,6 prosent i Telemark. Dette er en nedgang på 0,4 prosent på ett år. På landsbasis var sykefraværet 5,1 prosent. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

- Det er gledelig å se at det legemeldte sykefraværet fortsetter å gå ned. Telemark har imidlertid en høyere andel langtidssykemeldte enn landsgjennomsnittet, og varigheten på sykemeldingene er i snitt lenger enn i landet for øvrig, sier avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og Helse i Vestfold og Telemark Christian Høy.

Kommuner og fylker

Det er store variasjoner innad i fylket. Sauherad har høyest sykefravær med 6,5 prosent. Vinje har lavest sykefravær i fylket med 3,9 prosent.

Næringer

Sykefraværet i 4. kvartal 2018 var klart høyest innen helse og sosiale tjenester med 6,4 prosent. Tallet er uendret fra i fjor.

Fakta

NØKKELTALL 4. KVARTAL 2018
TELEMARK
• Sykefraværsprosent Telemark: 5,6
• Sykefraværsprosent landet: 5,1
• Andel gradert sykemeldte Telemark: 21,1
• Andel gradert sykemeldte landet: 21,5