Optimisme tross liten ledighetsøkning

Det er registrert 2 250 arbeidsledige i Telemark ved utgangen av april 2019.

Mens ledigheten går ned på landsbasis, går den opp med én prosent i Telemark, målt i forhold til samme periode i fjor. Skien har den høyeste ledigheten med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mens Tokke har den laveste ledigheten med 0,8 prosent. Noe av ledighetsøkningen skyldes lavere antall på arbeidsmarkedstiltak i fylket.

Nedgangen i antall permitterte fortsetter

111 personer var registrert som helt eller delvis permittert ved utgangen av april. Dette er en nedgang på 27 prosent.

– NAV ser at nedgangen i antall permitterte i Telemark fortsetter å gå ned, antallet utlyste stillinger øker og næringslivet etterspør arbeidskraft med kompetanse. To av de store utfordringene samfunnet står overfor, er ungdomsledigheten og antallet langtidsledige. NAV vil fortsette sitt viktige arbeid med å få ned ledigheten for disse gruppene, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

– Selv om den registrerte ledigheten går opp med én prosent i Telemark, er det grunn til å være optimister. Ledigheten i Telemark øker med 19 personer i april, samtidig er det 111 færre arbeidssøkere på tiltak og andelen delvis ledige går ned med 31 personer. Dette betyr at bruttoledigheten går ned, sier Tønnessen.

Fakta

NØKKELTALL TELEMARK
LEDIGHET APRIL 2019

• Ledighet: 2,6 prosent
• Antall arbeidsledige: 2 250
• Andel langtidsledige: 26,3 prosent
• Utlyste stillinger siste måned: 1 051
• Ledighet landet: 2,3 prosent