Nedgang i sykefraværet

I første kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet 5,6 prosent i Vestfold og 5,9 prosent Telemark. Dette er en nedgang på 4,6 prosent på ett år i Vestfold og 3,5 prosent i Telemark.

På landsbasis var sykefraværet 5,5 prosent i samme periode. Det er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Bare ett fylke hadde større nedgang i sykefraværet enn Vestfold.

- Det er gledelig at det legemeldte sykefraværet fortsetter å gå ned. Fra januar 2019 ble IA-avtalen utvidet til å gjelde alle virksomheter. Ett av hovedmålene er å få ned sykefraværet. På ett år har sykefraværet gått ned i samtlige kommuner i Vestfold og i tretten av atten i Telemark, sier avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og Helse i Vestfold og Telemark Christian Høy.

Kommuner og fylker
Det er fremdeles variasjoner innad i fylkene. Svelvik har høyest sykefravær med 7,4 prosent, fulgt av Kragerø med 6,8 prosent. Tokke har lavest sykefravær i vår region med 4,3 prosent.
Tokke og Drangedal har størst nedgang i sykefraværet med henholdsvis 26,4 og 24,7 prosent nedgang.

Næringer
Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var klart høyest innen næringen som sysselsetter flest i regionen, helse og sosiale tjenester, med 8,1 prosent i Vestfold og 8,2 prosent i Telemark. Dette er en nedgang fra ett år tilbake med henholdsvis 2,7 og 3,7 prosent.

Diagnoser
Muskel og skjelett lidelser står for 29,2 prosent av diagnosene i landet. Psykiske lidelser er den diagnosen som øker mest. Fra 14,6 til 16,1 prosent av sykefraværstilfellene i Vestfold, fra 14,4 til 16,4 prosent i Telemark og fra 13,7 til 15,4 prosent i landet.

 

Fakta

NØKKELTALL 1. KVARTAL 2019
VESTFOLD OG TELEMARK

• Sykefraværsprosent Vestfold: 5,6
o Sykefravær menn Vestfold: 4,1
o Sykefravær kvinner Vestfold: 7,3
• Sykefraværsprosent Telemark: 5,9
o Sykefravær menn Telemark: 4,6
o Sykefravær kvinner Telemark: 7,5
• Sykefraværsprosent landet: 5,5
o Sykefravær menn landet: 4,0
o Sykefravær kvinner landet: 7,2