Ledigheten går ned i Vestfold

Det er registrert 3 795 helt ledige i Vestfold ved utgangen av februar 2019.

Ledigheten i Vestfold gikk ned med én prosent i februar 2019, målt mot samme periode i fjor, og ligger nå på tre prosent. Størst nedgang var det i Larvik med 17 prosent, mens Færder hadde en økning på 13 prosent. Til tross for nedgangen, har fortsatt Vestfold den nest høyeste ledigheten i landet. Bare Østfold har høyere ledighet. Arbeidsmarkedstiltakene er redusert en del i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Øker for unge – synker for eldre

1 171 unge under 30 år i Vestfold er registrert som ledige i februar. Det er en økning på 10,8 prosent. I aldersgruppen over 60, gikk ledigheten ned med 17 prosent.

– Det er gledelig å se at ledigheten i Vestfold totalt går ned, men det er bekymringsfullt at ledigheten øker for unge under 30 år. NAV vil fortsette sitt fokuserte arbeid med å få denne gruppen ut i arbeid eller helst i utdannelse, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen. 

Færre permitterte

161 personer var registrert som helt eller delvis permitterte ved utgangen av februar. Det er en nedgang på 30 prosent i forhold til fjoråret.

– NAV ser dette som en svært positiv trend, og at næringslivet i Vestfold går mot positive tider, sier Tønnessen.

Fakta

NØKKELTALL
LEDIGHET (Februar, 2019)
• Antall arbeidsledige i Vestfold: 3 795
• Ledighet i Vestfold: 3,0
• Ledighet på landsbasis: 2,5 prosent
• Andel langtidsledige i Vestfold: 28,8 prosent
• Utlyste stillinger i Vestfold siste måned: 1 432