Ledigheten øker mest for kvinner

Det er registrert 6552 arbeidsledige i Vestfold og Telemark ved utgangen av januar 2019.

Mens ledigheten går litt ned på landsbasis, går den opp i Vestfold og Telemark. Det er kun Østfold som har høyere ledighet i landet.

Størst økning for kvinner
Ledigheten for kvinner økte med fem prosent på landsbasis, samtidig som ledigheten gikk tilsvarende ned for menn. I Vestfold økte ledigheten for kvinner med 13 prosent, og to prosent for menn. I Telemark økte ledigheten med 14 prosent for kvinner, og seks prosent for menn.

– Tendensen har NAV sett over tid. Yrker der det er flest kvinnelige ansatte, er mest utsatt, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Utfordring for unge og innvandrere
2052 unge under 30 år i Vestfold og Telemark er registrert som ledige. Det er en økning på 18 prosent. Ledigheten blant innvandrere er også økende.
– Dette gir grunn til bekymring, og viser hvor viktig det er å intensivere innsatsen for disse utsatte gruppene. Nå må vi få mer kunnskap om hvorfor denne utviklingen finner sted i Vestfold og Telemark, og finne de rette mottiltakene. Dette må gjøres i samarbeid med næringslivet, utdannings- og helsesektoren og politikerne, sier Tønnessen.

Langtidsledigheten øker
Ved utgangen av januar 2019 var det 1651 langtidsledige i Vestfold og Telemark. Det er en økning på 11 prosent i forhold til fjoråret, men prosentandelen er relativt stabil.

 

Fakta

NØKKELTALL
LEDIGHET (Januar, 2019)
• Antall arbeidsledige i Vestfold og Telemark: 6552
• Ledighet i Vestfold: 3,2
Ledighet i Telemark: 3 prosent
• Ledighet på landsbasis: 2,6 prosent
• Andel langtidsledige i Vestfold og Telemark: 25 prosent
• Utlyste stillinger i Vestfold og Telemark siste måned: 2909

Terje Tønnessen (1 of 1)
Direktør Terje Tønnessen