Ledigheten øker i Telemark

Det er registrert 2 487 arbeidsledige i Telemark ved utgangen av februar 2019.

Mens ledigheten går ned på landsbasis, går den opp med fem prosent i Telemark. Skien har den høyeste ledigheten med 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mens Tokke har den laveste ledigheten med 1,1 prosent. Noe av ledighetsøkningen skyldes lavere antall på arbeidsmarkedstiltak i fylket.

Øker for unge

811 unge under 30 år i Telemark er registrert som ledige i februar. Det er en økning på rundt åtte prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Det er svært bekymringsfullt at ledigheten øker for de yngste gruppene av arbeidssøkere. Statistikken viser imidlertid at ledigheten for unge under 30 år i antall har gått ned med 22 personer siden januar i år. NAV vil fortsette sitt arbeid med å få denne gruppen ut i arbeid, eller helst i utdannelse, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Færre permitterte

117 personer var registrert som helt eller delvis permitterte ved utgangen av februar. Det er en nedgang på 29 prosent i forhold til fjoråret. Til tross for at antall permitterte går ned, øker antallet permitterte kvinner med 13 prosent.

– Yrker der det er flest kvinnelige ansatte, har i noe tid vært utsatt ved permitteringer, sier Tønnessen.

Fakta

NØKKELTALL
LEDIGHET (Februar, 2019)
• Antall arbeidsledige i Telemark: 2 487
• Ledighet i Telemark: 2,9 prosent
• Ledighet på landsbasis: 2,5 prosent
• Andel langtidsledige i Telemark: 23,7 prosent
• Utlyste stillinger i Telemark siste måned: 910