Fortsatt nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av juli 2019 mottok 8649 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) i Vestfold og Telemark. Dette en reduksjon på 1481 personer sammenlignet med september 2018.

3,3 prosent av befolkningen i Vestfold og Telemark mellom 18 og 66 år mottok AAP i september 2019. Dette er lavere enn gjennomsnittet for landet som er 3,4 prosent. Akershus er det fylket med lavest andel mottakere av AAP, med 2,8 prosent av befolkningen, og Aust-Agder er det fylket med høyest andel mottakere av AAP, med 4,8 prosent av befolkningen.

-Statistikken viser at på landsbasis går nesten 40 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger over til uføre etter at AAP-perioden utløper. NAV er nødt til å jobbe tett med mottakerne av AAP helt fra begynnelsen av, slik at det blir planlagt en aktivitet som øker mulighetene for å komme i eller tilbake i jobb. Arbeidsrettet oppfølging i AAP-perioden er det som kan forebygge at mange havner på uføre. De ressursene vi frigjør når antallet mottakere av AAP går ned, må vi bruke til å jobbe enda mer målrettet med de som er på ordningen, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Reduksjon i alle aldersgrupper

Det er en reduksjon i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger for begge kjønn og i alle aldersgrupper.

Ved utgangen av september 2019 var det totalt 1799 personer under 30 år som mottok AAP i Vestfold og Telemark. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Antall mottakere av AAP i denne aldersgruppen er redusert med 308 personer sammenlignet med utgangen av september 2018.

Nedgangen fordeler seg jevnt på kommunene
Det er en nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i alle kommunene. Størst reduksjon finner vi i Bø, med 15 prosent nedgang siden samme periode i fjor.

Fakta

NØKKELTALL
AAP (September 2019)

• Antall mottakere av AAP i Vestfold og Telemark: 8649
• Andel mottakere av AAP i Vestfold og Telemark: 3,3 prosent
• Antall mottakere av AAP på landsbasis: 115.424 personer
• Andel mottakere av AAP på landsbasis: 3,4 prosent
• Antall unge mottakere av AAP i Vestfold og Telemark: 1799