Karriereveiledning samlet i ressurshefte

Nyankomne flyktninger har fått ordinært arbeid, vært på bedrifts- og høgskolebesøk, fått språktrening og arbeidstrening takket være et tverrfaglig samarbeid som har resultert i det metodiske undervisningsopplegget «Yrkespakken». Et ressurshefte med oppgaver beskriver både prosess og innhold i opplegget.

Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeidNAV, næringsliv, frivilligheten, Skatteetaten, Norskskolen og Karrieresenteret har samarbeidet om å sette deltakerne i stand til å ta informerte utdannings -og yrkesvalg. Ressursheftet beskriver prosessen med å utvikle og organisere undervisningsopplegget «Yrkespakken». Ressursheftet inneholder beskrivelser, evalueringer, oppgaver og refleksjonsnotater fra samarbeidspartnere. Erfaringene og læringen kan være nyttige og inspirerende for veiledere, lærere og andre som jobber med minoritetsspråklige. Innholdet i Yrkespakken har overføringsverdi til andre målgrupper som for eksempel ungdom.Skreddersydd oppleggYrkespakken er et skreddersydd opplegg som foregår 6 seks timer i uken, over 12 uker. Kvalifiseringsaktivitetene i Yrkespakken tar utgangspunkt i deltakernes ressurser og forutsetninger for et meningsfylt og anerkjennende læringsmiljø. Det legges også til rette for sosiale og faglige arenaer hvor deltakerne skaper nyttige nettverk for videre integrering og inkludering i arbeidslivet.Grunnverdien i arbeidet er å møte deltakerne som ressurser, og ha et mulighets- og fremtidsfokus, da det øker motivasjon, mestring og læring.Stor oppmerksomhetForberedende karrierelæringsaktiviteter i Yrkespakken bidrar til bedre utdanning- og yrkesvalg for den enkelte og samfunnet. Mange ulike aktører må samarbeide for å inkludere deltakerne i arbeids- og samfunnsliv, noe Yrkespakken har tatt på alvor.Både opplegget som helhet, og enkeltaktiviteter får stor oppmerksomhet. Blant annet har avisen Østfoldposten viet tyrkiske flyktningers bedriftsbesøk på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik stor plass. Et besøk som for øvrig, resulterte i at fem nyankomne flyktninger med lærerbakgrunn fikk språktrening og egne mentorer på Thor Heyerdahl.Ressurshefte og oppgavesamling finner du ved å trykke på fanen relatert informasjon øverst til høyre i denne saken.

øpTHVG
øpTHVG