Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i november registrert 3 195 helt ledige personer, en nedgang på 8 prosent (- 270 personer) i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

NAV registrerte 1 300 nye ledige stillinger i Buskerud i november. Innen helse, pleie og omsorg var det 260, innen ingeniør- og ikt-fag 163, innen bygg og anlegg 162, innen butikk- og salgsarbeid 160 og innen industrien var det 103 nye ledige stillinger.

- Vi har et godt arbeidsmarked i Buskerud, noe som gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, og legger til at NAV ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb.

Min side - arbeidsgiver på nav.no får arbeidsgivere nå en skreddersydd oversikt over sine tjenester, nye hendelser og muligheten for direkte dialog. NAV lanserte også tidligere i år Arbeidsplassen.no, et møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du brukervennlige tjenester for å finne jobb eller rett kandidat til jobben.

- NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 740 helt ledige menn i Buskerud i november. Det er en nedgang på 91 personer (- 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 455, en nedgang på 179 personer (- 11 prosent).

For kvinner og menn samlet så vi i november en nedgang i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 16-29 år på 38 personer (- 5 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 58 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 96 personer (- 12 prosent), i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 65 personer (- 12 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 88 personer (- 39 prosent) og innen reiseliv og transport med 102 personer (- 28 prosent). Innen barne- og ungdomsarbeid var det en nedgang i ledighet med 56 personer (- 25 prosent), meglere og konsulenter med 31 personer (- 24 prosent). Innen bygg og anlegg var det en økning på 93 personer (+ 32 prosent).

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 195 registrerte arbeidsledige i Buskerud i november. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 740 helt ledige menn og 1 455 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 793 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 787 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 300 nye ledige stillinger i november.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

- Vi har et godt arbeidsmarked i Buskerud, noe som gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken Inger Anne Speilberg.
- Vi har et godt arbeidsmarked i Buskerud, noe som gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken Inger Anne Speilberg.