Sykefraværet i Vest-Viken

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i Buskerud og 5,0 prosent i Akershus.

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent for hele landet. Det er en nedgang på 1,3 prosent siden samme periode året før. 

Buskerud

Det legemeldte sykefraværet i Buskerud var på  5,4 prosent i 4. kvartal 2018. Det var en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. 

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 410 558 tapte dagsverk i Buskerud. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (37,0 %) og psykiske lidelser (21,6 %) at vi så den største andel tapte dagsverk.

Det høyeste sykefraværet i Buskerud var i Rollag med 7,3 prosent, Flesberg med 6,6 prosent og Krødsherad med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Flå og Nore og Uvdal, der sykefraværet utgjorde 3,7 prosent. 

Les mer om sykefraværet i Buskerud her

Asker og Bærum

I Akershus som helhet var det en økning i sykefraværet i 4. kvartal, men det var en nedgang i sykefraværet i kommunene Asker og Bærum sammenlignet med samme periode året før. 

Bærum og Asker var også kommunene med det laveste legemeldte sykefraværet i Akershus, med 3,9 prosent i Bærum og 4,1 prosent i Asker.

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,0 prosent i Akershus som helhet. Det var en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. 

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 879 788 tapte dagsverk i Akershus. 

Les mer om sykefraværet i Akershus her