Nedgang i ledigheten i Vest-Viken

Det er en nedgang i arbeidsledigheten i både Buskerud, Asker og Bærum sammenlignet med samme periode i fjor. I juli var ledigheten i Buskerud på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, mens den var 1,8 prosent i Asker og Bærum. Landsgjennomsnittet lå på 2,4 prosent ledighet.

- Arbeidsmarkedet i Vest-Viken er fortsatt godt med god tilgang på ledige stillinger innen mange bransjer, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

NAV lanserte før sommeren Arbeidsplassen.no, der det kommer inn stadig flere ledige stillinger. Her er det enklere for arbeidssøkere å gjøre seg synlige og søke etter ledige stillinger. For arbeidsgivere er det lettere å lyse ut stillinger og søke etter kompetansen de trenger.

 Buskerud

I Buskerud var det i juli registrert 3 672 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Det var 1 837 helt ledige menn i Buskerud i juli. Det er en nedgang på 81 personer (- 4 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 835, en nedgang på 105 personer (- 5 prosent).

For menn og kvinner samlet, var ledigheten i aldersgruppen 16-29 år stabil i forhold til samme periode i fjor. I aldersgruppen 30-39 år så vi i juli en nedgang på 74 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 71 personer (- 8 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 24 personer (- 4 prosent).

Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i juli her. 

Asker og Bærum

I juli var det 1 789 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,1 prosent, mens i landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

I juli var det 6 908 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Bærum var det i juli 1 196 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 593 helt ledige, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer om arbeidsmarkedet i Asker, Bærum og Akershus i juli her. 

COLOURBOX-butikk
COLOURBOX-butikk