Kurs

Help

Kurs i inkluderende arbeidsliv i Trøndelag.

Kurs og kompetansepåfyll våren 2018

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag er et kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv. Våre kurs og konferanser gir kompetansepåfyll til ledere, ansattrepresentanter og andre som jobber med Arbeidsmiljø, HR og HMS.