Kurs

Help

Kurs i inkluderende arbeidsliv i Trøndelag.

Oversikt over fortsatt ledige kurs og konferanser vår 2018

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv. Våre kurs og konferanser gir kompetansepåfyll til ledere, ansatte representanter og andre som jobber med arbeidsmiljø, HR/Personal og HMS.

Kurs og kompetansepåfyll våren 2018

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag er et kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv. Våre kurs og konferanser gir kompetansepåfyll til ledere, ansattrepresentanter og andre som jobber med Arbeidsmiljø, HR og HMS.