Brukermedvirkning

Help

NAV Trøndelag tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Brukerutvalget for NAV i Trondheim

Det er viktig for NAV-kontorene å sikre at den enkelte bruker av kontorene opplever seg sett og hørt, og behandlet med respekt. For å bistå kontorene i dette arbeidet har NAV-kontorene i Trondheim etablert et felles brukerutvalg.