Brukermedvirkning

Help

NAV Trøndelag tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Jevnt over fornøyde brukere

Trøndelags NAV-brukere opplever å bli møtt med respekt og har positiv erfaring med NAV-veilederne. Det er hovedinntrykket fra årets personbrukerundersøkelse.

Brukerutvalget for NAV i Trondheim

Det er viktig for NAV-kontorene å sikre at den enkelte bruker av kontorene opplever seg sett og hørt, og behandlet med respekt. For å bistå kontorene i dette arbeidet har NAV-kontorene i Trondheim etablert et felles brukerutvalg.