Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Person

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag kan bistå med tilrettelegginger for deg som har nedsatt funksjon.Vi er lokalisert med to avdelinger, en i Levanger og én i Trondheim. Her finner du litt informasjon om våre tjenester.

Kommune

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunen på hjelpemiddel- og tilretteleggingsområdet.

Leverandør

Her finner du informasjon samt oversikt over rutiner og aktuelle skjema for leverandører.