Kurs

Help

Kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Godkjenningskurs for formidling av elektriske rullestoler - del 2

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, avdeling Levanger arrangerer del 2 av godkjenningskurset for formidling av elektriske rullestoler. Dette er et praktisk kurs som må gjennomføres ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, avdeling Levanger. Dato for kurset er 24. april 2018.

Formidling av bil

NAV Bilsenter Midt-Norge inviterer samarbeidspartnere i vårt nedslagsfelt til kurs i formidling av bil. Kurset holdes ved NAV Hjelpemiddelsentral avdeling Trondheim 25.mai 2018, kl.10:00 - 15:00.