Kurs

Help

Kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Temadag - Økt arbeidsdeltakelse med tilrettelegging

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avdeling Trondheim arrangerer temadag om økt arbeidsdeltakelse med tilrettelegging. Gjennom 2018 arrangerer vi 3 halvdager med fokus på arbeidsdeltakelse og til rettelegging: 29.mai, 4.september og 13.november.

Teknikerdagen 2018

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avd Trondheim inviterer til teknikerdagen 2018, for kommunale hjelpemiddelteknikere og andre som jobber med reparasjon av hjelpemidler. Det avholdes ved sentralen 25. oktober 2018, Kl. 09.00 - 15.00.

Kognitive utfordringer i arbeid og studie

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag arrangerer i samarbeid med spesialpsykolog ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo/Akershus kurs i kognitive utfordringer i arbeid og studie. Kurset holdes på Levanger torsdag 8. november 2018.

Godkjenningskurs for formidling av elektriske rullestoler - del 2

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, avdeling Levanger arrangerer del 2 av godkjenningskurset for formidling av elektriske rullestoler. Dette er et praktisk kurs som må gjennomføres ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, avdeling Levanger. Dato for kurset er torsdag 25. oktober 2018.

Temakurs: Forstørrende programvare

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avdeling Trondheim holder i samarbeid med Statped MIdt kurs i forstørrende programvare: Windows, Supernova og Zoomtext . Det holdes ved sentralen 7.november, kl.09:00 - 15:00.

Formidling av hjelpemidler - grunnopplæring

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, avd Levanger, arrangerer grunnkurs i hjelpemiddelformidling høst/vinter 2018. Kurset gir godkjenning som bestiller av hjelpemidler for bevegelsesområdet.