Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres felles statistikk om arbeidsledigheten i Troms og Finnmark. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt.

 

Her finner du felles informasjon om arbeidsmarkedet og ledighetsutviklingen i Troms og Finnmark. Fila "Ledighet" viser ledighetstall og -prosent hittil i år fordelt på kommuner. Fila "Hovedtall" gir mer detaljert oversikt over ledigheten fordelt på kommuner, kjønn, alder, bransjer mm.