Arbeidsledighet litt ned i Finnmark, uendret i Troms

Finnmark hadde i juli registrert 1138 helt ledige som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med fjoråret er dette en liten nedgang.

Lavest ledighet i Finnmark har kommunene Nesseby, Berlevåg, Alta og Sør Varanger, mens Kautokeino, Loppa, Hasvik og Måsøy ligger høyest.

De største tettstedene og byene i Finnmark har alle ledighetsnivå rundt landsgjennomsnittet (2,4 prosent)

For Troms sin del var ledigheten uendret i juli 2019, og fylket har fortsatt et ledighetsnivå NAV regner som svært lavt, 1,8 prosent.Hele 10 av 24 kommuner i Troms er på ett-tallet i ledighetsprosent. Høyest ledighet registrerte vi i kommunene Torsken (7,8 prosent) og Ibestad (5,1).

Vil du vite mer?

På vår statistikkside finner du mer detaljert info om arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark, blant annet ledighetstall fordelt på kommuner, alder, kjønn og yrker.

For ytterligere kommentar, kontakt:Grete Kristoffersen // direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48541Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093