Brukermedvirkning

NAV Troms og Finnmark tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.