Arbeidsmarkedet april 2019, NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Færre ledige i Akershus

I april er det registrert 6 428 helt ledige i Akershus, 2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang med 61 helt ledige fra april i fjor. Norge som helhet har en ledighet på 2,3 prosent i april 2019.

– Ledigheten er stabilt lav i Akershus, med nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper unntatt de unge og for de som er over 60 år. For å skaffe seg jobb er det viktig å undersøke jobbmulighetene i eget nettverk og sosiale medier, i tillegg til å søke på utlyste stillinger på nav.no, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Arbeidsledigheten i Østfold har økt, men i tråd med prognosen

I april er det registrert 4 175 helt ledige østfoldinger, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 133 helt ledige fra april i fjor.

– Vi anslo noe økt ledighet for Østfold, og ledigheten for april er på forventet nivå. Det er viktig for arbeidssøkere å benytte flere jobbsøkerkanaler som sosiale medier og eget nettverk, ettersom vi vet at det ikke er alle jobber som blir offentlig utlyst, sier Hansen.

Ungdomsledigheten

Det er 1 510 helt ledige under 30 år i Akershus, som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 687 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 2 197 personer. Ungdomsledigheten økte med 112 personer fra april 2018 til april 2019.

I Østfold er det 1 197 helt ledige under 30 år, 3,7 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra april 2018. 504 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, en økning med 134 tiltaksdeltakere fra april 2018. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 701 personer. Bruttoledigheten økte med 8 prosent, fra april 2018 til 2019. Årsaken er at flere unge deltar i arbeidsmarkedstiltak i Østfold i år.

Fredrikstad har høyest ledighet i Øst-Viken

Blant kommuner i Akershus med mer enn 30 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,9 prosent, Skedsmo på 2,4 prosent, Lørenskog på 2 prosent og Ski på 1,8 prosent.

Blant Østfolds største kommuner, er ledigheten i Fredrikstad på 3,3 prosent, Sarpsborg og Moss 3,2 prosent, Askim på 3,1 prosent, Halden 3 prosent og Rygge på 2,3 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 6 584 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i april. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 222 stillinger, undervisning med 904 stillinger og bygg og anlegg med 618 ledige stillinger.

Spesielle forhold – påske

Statistikken for april er i år oppdatert en uke senere inn i fjor. Det normale sesongmønsteret er at arbeidsledighet synker på denne tiden av året. Oppdatering en uke senere vil isolert sett medføre lavere arbeidsledighet og større reduksjon i arbeidsledigheten enn uten en uke i differanse.
I tillegg er statistikken denne gangen hentet kun en uke etter påske. Påske kan generelt medføre at det blir noe større usikkerhet i tallene enn vanlig.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil: 976 34 580.