Ny IA-avtale er signert !

En ny og moderne IA avtale er på plass for fire nye år. Viktige momenter i den nye avtalen: vil gjelde for alle virksomheter, partssamarbeid, bransjerettet satsninger og arbeidsmiljøarbeid.
Arbeidslivssentrene vil fortsatt være en viktig støttespiller i dette arbeidet

Les mer om den nye IA avtalen under relatert informasjon.