Brukermedvirkning

NAV Innlandet tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg. Brukerutvalget har møter fire ganger i året.

Brukerutvalget ledes av Haakon Wiig, som kan kontaktes på:
epost: haakon@hwiig.no
Tlf: 976 96 314


Oversikt over brukerutvalgene - regionalt og lokalt

Det er brukerutvalg i mange kommuner i Innlandet. Nedenfor finner du en oversikt over representanter for det sentrale brukerutvalget for NAV i Innlandet, samt en oversikt over lederne for de enkelte brukerutvalgene.