Pressemeldinger

Help

Her finner du pressemeldinger fra NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

- Ledigheten i både Aust- og Vest-Agder holder seg stabil og er på et betydelig lavere nivå enn for ett år siden, da ledigheten var på 2,8 prosent i Aust-Agder og 2,7 prosent i Vest-Agder, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

- Sammenliknet med samme tid i fjor er det 493 færre som er helt uten arbeid i Agder. Det er gledelig å se at ledigheten i begge fylkene holder seg stabilt lav, sier fungerende direktør Anne Midtlien i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,2 prosent

- Juni er en måned hvor mange studenter og andre som avslutter vikariater og engasjementer melder seg arbeidsledig. Til tross for dette holder den lave ledigheten seg stabil, sier assisterende direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,1 prosent

- Det er gledelig at ledigheten fortsetter å falle, antallet helt ledige har sunket i hver måned siden august 2015 sammenlignet med samme måned i foregående år, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

- Vi ser en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten, selv om endringene er små både i Agder og landet for øvrig. I Agder ser vi størst nedgang i ledigheten innen bygg og anlegg og industri. Her forventer vi en fortsatt positiv utvikling i månedene framover, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,6 prosent

-Det er gledelig å se at flere kommer i jobb, og at arbeidsmarkedet i regionen fortsetter å bedre seg. Sammenliknet med samme tid i fjor er det 479 færre som er helt uten arbeid i Agder, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,7 prosent

For første gang publiserer NAV ledighetstall samlet for Aust- og Vest-Agder. -Nå kan vi i sterkere grad synliggjøre regionen vår som ett arbeidsmarked, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.