Veksten i antall unge på uføretrygd fortsetter

Ved utgangen av september 2018 mottok 19.356 personer i Vestfold uføretrygd fra NAV. Det utgjør 12,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, en økning med 727 personer (3,9 prosent) fra samme periode i fjor.

Fra 30.september 2009 til 30.september 2018 ble det 718 flere uføre under 30 år i Vestfold. Det utgjør 3,2 prosent av aldersgruppen. På landsbasis mottar 2,1 prosent av de unge under 30 år uføretrygd.

- At flere blir uføretrygdet, selv i et relativt godt arbeidsmarked, er svært bekymringsfullt og en av de største utfordringene både for NAV og Vestfoldsamfunnet for øvrig. Dessverre har Vestfold høyere vekst av uføre enn landet, og nest flest unge uføre av fylkene. NAV kan ikke løse denne oppgaven alene. Vi er avhengig av tett og godt samarbeid med både utdanning- og helsesektoren, og offentlige og private arbeidsgivere for å klare å bremse denne utviklingen,

sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Kommuner

Det er store ulikheter innad i Vestfold. Høyest andel uføre er det i Larvik med 14,3 prosent og Holmestrand med 13,7 prosent. Kommunene med lavest andel uføre er Tønsberg og Færder med henholdsvis 10,2 og 11 prosent.

På landsbasis mottok 334.184 personer eller 9,8 prosent av befolkningen uføretrygd, en økning på 3,5 prosent fra 30. september 2017.