La oss skape verdier

På scenen stod fire gründere. I salen satt et førtitalls ingeniører. Alle med samme interesser, å øke verdiskapningen og skape flere arbeidsplasser. Klart NAV blandet seg inn.

Veksten i verdiskapningen i Vestfold har bremset opp. Tall viser at fra 2014 til 2015 falt den direkte verdiskapningen i fylket, og at Vestfold har landets høyeste ingeniørledighet justert for befolkningstall. Samtidig mangler det ikke på utfordringer som gjør krav på oppmerksomhet og nye løsninger; på klima og miljøområdet, innen fornybar energi, sikker matforsyning og medisin for å bruke noen eksempler.

”I utfordringene ligger mulighetene”, sa Patrick Gudmundsen fra scenen i auditoriet i gründerhuset på Ramdal. Sammen med tre andre har han startet Innovasjonskontoret som lanserte ideen om arrangementet. NAV leder på Nøtterøy og Tjøme, Lise Cathrine Thomassen stilte støttende opp. For som hun sa:

NAV må oppmuntre til nyskaping

”Å koble ressurspersoner uten arbeid med mennesker i gründermiljøene er veldig viktig. Det åpner nye muligheter. Når mennesker som brenner for å skape noe møtes skjer spennende ting. Når en av mentorene våre, som også er gründer, tok kontakt og ba om et møte for å snakke om hvordan vi sammen kan få til mer for ledige ingeniører var det en gavepakke. NAV på Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg har invitert ingeniørene hit. Innovasjonskontoret har satt sammen dagens program. Vi vet at den direkte verdiskapningen i Vestfold falt i 2015. Vi var det fylket i Norge med dårligst utvikling. Slik kan det ikke fortsette. Vi i NAV må støtte oppunder skapende miljøer slik at de kan bli sterke nok til å fange interesse utenfra og tiltrekke seg kompetanse”, sa Lise. Hun fortalte også at hun for kort tid siden snakket med en fremgangsrik gründer fra Vestfold som så seg nødt til å flytte virksomheten sin til Oslo for å få god nok tilgang på den kompetansen virksomheten trenger. «Vi må oppmuntre miljøer som trekker til seg kompetanse. Det er å investere i vår fremtid», sa Lise bestemt.

Ingen bygger stort alene

I auditoriet på gründerhuset på Ramdal snakket Patrick om samfunnets utfordringer, og oppfordret sitt publikum til å se hvilke enorme mulighetene det gir for nyskapning.

”Mange av dere kommer fra olja. Både dere og samfunnet lurer på hva vi skal leve av fremover. Jeg mener at dere er nøkkelen. Vi må ta i bruk all den ledige ingeniørkapasiteten og utvikle de arbeidsplassene som skal sikre oss i
fremtiden”, sa han inviterende.

Med overlegg var det lagt inn lange pauser underveis i programmet. ”For, dere må snakke sammen. Ingen bygger noe stort alene”, var beskjeden fra næringssjefen i Nøtterøy kommune Jonathan Hall. Han er også daglig leder av gründerhuset, som bærer det velklingende navnet Hi5.

Jonathan fortalte at alle er velkomne til Hi5. Der rår delingskulturen. Der treffer mennesker med ulik kompetanse og ulike erfaringer hverandre. Folk finner folk. Før var det vanlig å holde gode ideer hemmelige, slik er det ikke lenger, erfaring viser at åpenhet og deling gir vesentlig bedre resultater. Hi5 er en startrampe for nystartede bedrifter med ambisjoner. I delingsfellesskapet får gründerne tilført kompetanse, bygger nettverk og det blir lettere å komme i kontakt med investorer. ”Seksti prosent av de nye arbeidsplassene kommer i såkalte vekstbedrifter”, fortalte Jonathan som også sa at nordmenn tradisjonelt ikke har vært så gode til å bygge team. Underforstått - det er mye å gå på og et stort uutnyttet potensial for økt verdiskapning.

«Hi5 skaper muligheter for mange. Når gründere lykkes øker sjansen for at flere får jobb. Innovasjon og nyskapning er nødvendig for å møte dagens og morgendagens utfordringer. I Norge må vi skape mange nye, lønnsomme virksomheter for å øke verdiskapningen nok til å sikre høy sysselsetting og et bærekraftig velferdssamfunn. I lys av den erkjennelsen er det godt å vite at det ikke mangler på uløste oppgaver som gjør krav på nye, fremtidsrettede løsninger. Da er det opplagt sløsing med ressurser at 85 ingeniører går mer eller mindre arbeidsledige på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg», oppsummerte Lise.

Et taktskifte må til

Utviklingen i Vestfold gjør krav på et taktskifte for å øke verdiskapningen. Det har fått Vestfold fylkeskommune til å øke ambisjoner for næringsutvikling og verdiskaping. Blant tiltakene er opprettelsen av en stilling hvor arbeidsoppgavene er å løfte frem gründere.

Noen ord om Innovasjonskontoret. Det er en nystartet virksomhet og en del av gründermiljøet på Hi5, et miljø som er finansiert av fem store næringslivsaktører (DNB, NOKAS, PWC, Wilhelmsen Chemicals AS og Vinghøg AS) og Nøtterøy og Tønsberg kommuner i fellesskap. Innovasjonskontoret tilbyr innovasjon på en ny måte. De ser på helheten i innovasjonsarbeidet, ikke bare innen konkret teknologi eller metode og skal hjelpe bedrifter og det offentlige til å ligge i forkant av sine fremtidige utfordringer. I samarbeid med NAV på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg prøver de å koble bedrifter med uløste utfordringer og arbeidssøkende ingeniører. Måtte de lykkes.

Artikkelforfatteren ber om forlatelse for at ikke alle som leverte gode bidrag fra scenen har fått den omtale de fortjener.  

Facebookbilde Nøtterøy