Inspirasjonsdagen – humor og alvor i skjønn forening

”We neither hire disabled people, immigrants, persons with a criminal background nor guys, norwegians or muslims, we hire individuals.”
Ordene stammer fra Nordic Choice Hotels og illustrerer tankegangen bak en suksesshistorie som gir mange mennesker en sjanse. Filosofien bak formuleringen gikk som en rød tråd gjennom programmet på inspirasjonsdagen i regi av IA rådet i Vestfold.

Troen på mennesker og viljen til å gi alle en sjanse var et kronargument når Quality Hotel Tønsberg ble tildelt årets IA pris for private virksomheter. Et Nordic Choice Hotel som har vist at de mener alvor når de sier at mennesker er deres viktigste ressurs. I sin begrunnelse la juryen vekt på at hotellet har plass til all verdens mennesketyper, at de tar samfunnsansvar og er gode ambassadører for godt IA (inkluderende arbeidsliv) arbeid.

Unik avtale

At prisen forplikter bekymrer ikke hotelldirektør Øyvind Hagen, som samme morgen, på vegne av 15 hoteller i Vestfold, skrev under på en samarbeidsavtale med NAV hvor hotellene forplikter seg til å stille arbeidsplassene på hotellene til rådighet for mennesker som vil vise hva de vil og at de kan. I forbindelse med signeringen gav Øyvind uttrykk for at hotellnæringen ønsker å bli enda rausere og ta mer samfunnsansvar. Han la heller ikke skjul på at et samarbeid med NAV er bra for rekrutteringen til hotellene. I takketalen etter å ha mottatt prisen gav han uttrykk for at den inspirerer til ytterligere innsats.

Et hærverk av et kvinnfolk

I år hadde Gunhild Løkkevol, avdelingsdirektør ved NAV Vestfold, fått det ærefulle oppdraget med å dele ut IA prisene på vegne av IA rådet. Før hun gjennomførte selve prisutdelingen trakk hun frem kvalifiserings- og tiltaksbedriften Indigo i Larvik som har produsert koppene som var kjøpt inn som gaver til dagens foredragsholdere. Inskripsjonen på koppene er ulike ordspill som stimulerer de små grå. Gunnhild avslørte at en kopp med påskriften ”Du er et hærverk av et kvinnfolk” står høyt oppe på hennes ønskeliste. For andre står jobb på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter høyere oppe på ønskelisten.

IA prisen for offentlig sektor

Bjønnesåsen fikk IA prisen for offentlig sektor. Juryen sa i sin begrunnelse at de har en ledelse som setter tydelige mål og er kjent for raushet og inkludering. Alle ansatte får jevnlig sekundering slik at de til enhver tid skal kjenne sin plass og vite hva som forventes. I løpet av de tre fire siste årene har virksomheten halvert sykefraværet. Denne flotte utviklingen er oppnådd i samarbeid mellom HR, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter. Bjønnesåsen påtar seg samfunnsansvar gjennom å stille arbeidsplassen til disposisjon som inkluderingsarena for mennesker som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

I sin takketale sa institusjonsleder Reidar Thoresen at å motta prisen var både morsomt og stas. Han forklarte de gode resultatene med at de satser på de tingene som virker og setter seg ambisiøse mål. Han roste lederne ved institusjonen som fikk mye av æren for fremgangen. Ingen blir god uten gode ledere la han til før han avslørte en aldri så liten bekymring, som samtidig er et signal om at der er muligheter for den som ønsker jobb i helsevesenet. Alt tilsier nemlig at helsevesenet kommer til å mangle ”mye” arbeidskraft fremover. Hilly-Ann Hansen fra fagforeningen Delta takket de ansatte for innsatsen og roste ledelsen i Nøtterøy kommune som er flinke til å legge forholdene til rette slik at det er mulig å skape en velfungerende institusjon. 

En dagsreise


Robert Stoltenbergs rike persongalleri var veiviserne som geleidet de 820 deltakerne gjennom dagen med humor og varme. Fra fylkesmann Per Arne Olsen entret talerstolen og snakket om viktigheten av å forholde seg til folk som de er, ikke som vi ønsker at de skal være, via Bjørn Arild Wisth i Nordic Choice Hotels som fortalte om den unike bedriftskulturen som dyrkes i kjeden, til svenske Mats Petersson som med humor og stor kunnskap forklarte fordelene ved en sunn kropp, før Karin Hjertaker forklarte hvorfor mennesker er bedriftenes viktigste ressurs og Pål Molander, som er direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, avslutningsvis forklarte hvorfor norsk arbeidsliv, som er blant de beste og mest produktive i hele verden, allikevel må inkludere enda flere om velferden skal opprettholdes inn i fremtiden. Programmet gav en uforglemmelig dag med mang en god latter og mye kunnskap.

Det er bare å glede seg til neste år. 

Quality ia