Åpner dører til arbeidslivet

”Dette er den beste jobben jeg noen gang har hatt. Jeg er med å skaffe folk et bedre liv,” sier Lene Grejs, teamleder for jobbspesialistene i NAV Jarlsberg. Sammen med kollegaene sine hjelper hun mennesker som strever med å skaffe seg jobb.

I 2017 har NAV Vestfold fått øremerkede midler til tiltak i egen regi. Pengene er brukt til å etablere et team bestående av seks jobbspesialister i Nordre Vestfold med base i NAV Horten. Fire er allerede på plass og har i løpet av kort tid bidratt til at elleve brukere har fått fast jobb. Den gode starten lover godt for fortsettelsen. Med fullt mannskap på plass fra august er både NAV leder Kristian Aas og avdelingsleder Rune Theiste overbeviste om at mange brukere vil få den hjelp og støtte som skal til for at de skal komme i fast jobb. Kravet til jobbspesialistene er at minimum 65 prosent av brukerne de får ansvar for skal være i jobb innen ett år.  

Hvorfor denne optimismen?

Når flinke folk bringes sammen, trives i hverandres selskap, og klarer å skape et stimulerende arbeidsmiljø er noen viktige forutsetninger på plass. Tar de i tillegg i bruk velprøvd og velfungerende metodikk, slik som supported employment, og har respekt for brukernes egenart, eller personlighet om man vil, samt tror at de aller fleste mennesker ønsker å jobbe og har noe å gi, da er det lett å bli enige om målet. ”Også er vi så privilegerte at vi slipper alle forvaltningsoppgavene. Vi kan konsentrere oss fullt og helt om arbeidssøkeren, og hva som skal til for at vedkommende skal få jobb. Vårt utgangspunkt er at alle skal ut i jobb. Vi tror det er mulig selv når arbeidssøkeren tviler”, er omkvedet.

Jobbspesialistene skal være tett på den enkelte arbeidssøker for å skape trygghet, avklare ønsker og behov, og finne ut av hvilke ressurser vedkommende har og hvilke hensyn som må tas i en arbeidssituasjon. De skal skaffe seg inngående kjennskap til de arbeidssøkerne de skal hjelpe ut i jobb, for til syvende og sist å la deres preferanser, eller ønsker, bestemme hvor innsatsen skal settes inn.

Bank på

Når ønskene er avklart reiser de ut i arbeidslivet for å banke på dører, bygge relasjoner og lete opp arbeidsplasser.
Og det fungerer. De aller fleste arbeidsgiverne tar godt i mot jobbspesialistene. ”Vi lar oss ikke avspise med hvem som helst når vi kommer. Vi jobber på vegne av NAV sine brukere og har til hensikt å bli kjent med arbeidsgiver for å avdekke behovet for arbeidskraft, og se om det er mulig å gjøre forretninger. Derfor må vi snakke med en som kan ta beslutninger. Etter at vi har gjort oss kjent med bedriften spør vi om de ønsker å møte den arbeidssøkeren som har ytret ønske om å jobbe der. Vi er ute etter jobber, ikke tiltaksplasser. Ganske ofte får vi napp. Vi forplikter oss til å følge opp arbeidssøker og arbeidsgiver både før, i og etter at rekrutteringsfasen er ferdig. Vi kan følge opp partene i et arbeidsforhold i inntil et år etter at arbeidsforholdet startet. Det gir begge parter en trygghet som øker sannsynligheten for at det ender opp som en god og varig løsning”, forteller Lene som legger til at de gjennomfører mange oppfølgingssamtaler ute på arbeidsplassene.

Målgruppe, folk som strever

Arbeidssøkerne som får oppfølging av jobbspesialistene er søkt inn av veiledere i NAV kontorene i markedsområde Jarlsberg. Inntakskriteriene er enkelt fortalt at personen har behov for, og ønsker bistand for å beholde eller få ordinært arbeid, og at vedkommende ikke uten videre kan få stillinger på det åpne arbeidsmarkedet, men har behov for jobbutvikling, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Det er verdt å merke seg at ingen kan avises på mistanke om redusert arbeidsevne, skrantende forutsetninger, broket forhistorie eller andre lignende forhold.

Dyktige folk

Kristian Aas forteller at han er superfornøyd med de jobbspesialistene som er ansatt. ”Vanvittig dyktige folk”, er hans måte å si det på. De er en gjeng med allsidig bakgrunn, og kunnskaper og kompetanse over et stort spekter fra dataingeniør til betongsaging, fra sekretær via eiendomsmegling til illustratør, for ikke å glemme – erfaring fra både tiltaksbedrifter og NAV. Kristian er glad for at samspillet mellom jobbspesialistene og markedsavdelingen raskt fant en velfungerende form. Det er viktig å gå i takt, vite om hverandre og samarbeide i arbeidet ut mot virksomhetene.  

Full fart fremover

I skrivende stund får 23 arbeidssøkere oppfølging av jobbspesialistene. Over sommeren, når alle er på plass skal dette økes til 46. Det blir spennende å følge med når satsingen for alvor får opp farten.
Se ikke bort fra at satsingen i nordfylket, eller Jarlsberg, er en arbeidsform som etter hvert vil bre seg langt utover. For det handler jo om å få flere folk ut i arbeid og oppleve gleden mennesker viser når de lykkes. Da er det lett forstå hvorfor Lene Grejs sier at – ”Dette er den beste jobben jeg har hatt”.

Jobbspsialistene  (1 of 1)

Jobbspsialistene  (1 of 1)