Tolketjenesten i Vestfold

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Vestfold.

Telefon

406 03 293 (mellom klokken 08.00-15.00) eller 95 97 25 34 (mellom klokken 08.00-09.00)

Vi har telefontid på hverdager mellom kl. 08.00-15.00.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.vestfold@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Borgeskogen 39, 3160 Stokke

Postadresse

Postboks 2241, 3103 Tønsberg

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.