Ny rutine for retur av tekniske hjelpemidler

Med bakgrunn i et overordnet krav om innføring av et system som dokumenterer alle tilbakeleveringer av hjelpemidler, gjennomførte hjelpemiddelsentralen 27. august 2014 et møte med kommunene.

I møtet ble det informert om at hjelpemiddelsentralen nå forbereder oppstart av et slikt system, og logistikken/dokumentasjonen fra utlevering av hjelpemidler fra HMS til registrering av tilbakelevering ble gjennomgått. Skjemaet som skal benyttes ved tilbakeleveringer heter «Retur av tekniske hjelpemidler» som man finner lagret under lokale skjemaer hos HMS Vestfold, alternativt kan benyttes nasjonalt skjema «Innlevering av tekniske hjelpemidler» (NAV 10-07.63). Det skal fylles ut ett skjema for hver bruker og skjema skal alltid leveres sammen med returnerte hjelpemidler til HMS.

HMS skal benytte skjemaene til å dokumentere eventuelle avvik mellom returnerte hjelpemidler og faktisk utlån på bruker.

Oppstartsdato: 1. oktober 2014.