Endring i bestillingsordningen

Bestillingsliste for bevegelse er endret pr 150419.

Endringen gjelder nye kalendere og utskifting av et gåbord.

Den nye listen tas i bruk straks.