Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

Hjelpemiddelsentralen i Vestfold kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

For kommunale kontakter i Vestfold

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunen på hjelpemiddel- og tilretteleggingsområdet.

OM NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold er en del av et nasjonalt kompetansemiljø og er et ressurs- og kompetansesenter på tekniske tiltak og fysisk miljø for mennesker med funksjonshemming.

Reparasjon og service

Vårt tekniske verksted utfører reparasjoner, tilpasninger og spesialtilpasninger på medisinsk/elektromedisinsk utstyr.