Nedgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i juli 2018 sammenlignet med juli 2017

Det er nå 2 600 personer som er helt ledige. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Det er en oppgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder på 338 personer sammenlignet med juni i år. En oppgang i arbeidsledigheten er normalt for sesongen.

Sammenlignet med for ett år siden har det vært en nedgang på 16 prosent i ledigheten. Omregnet i personer betyr det 505 færre ledige nå enn på samme tid i 2017.

– Dersom vi går et år tilbake i tid og sammenlikner, har vi hatt en nedgang i arbeidsledigheten på hele 16 prosent. Det betyr at det er 505 personer færre som er arbeidsledige nå enn på samme tid i fjor. Det er en veldig fin utvikling, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

– Det er registrert 662 langtidsledige i juli. Det er 295 færre sammenliknet med for ett år siden. De langtidsledige utgjør nå 25,5 prosent av alle ledige i Vest–Agder. Tilsvarende tall for landet er 26,5 prosent. Dette er veldig bra. Samtidig forventer vi ytterligere nedgang fordi vi ser en veldig positiv utvikling i arbeidsmarkedet, forteller Lund.

Bruttoledigheten
Denne består av summen av helt ledige pluss de som er ordinære tiltaksdeltakere. Disse utgjør 3 017 personer, noe som er 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten fordelt på bransjer
Det er flest ledige med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid (340) , industriarbeid (321) og bygg og anlegg (248).

Variasjoner blant kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Flekkefjord med 4,0 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,7 prosent og Søgne med 3,1 prosent ledighet. Lavest ledighet i juli 2018 finner vi i Marnardal som har 1,1 prosent ledighet. Så følger Audnedal med 1,5 prosent, og Åseral og Sirdal begge med 1,6 prosent ledighet.

Fylkesvise variasjoner
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Fylket med høyest ledighet er Vestfold med 3,1 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet i landet med 1,5 prosent.

Forventet utvikling
NAV Vest-Agder forventer fortsatt fallende ledighet utover høsten 2018.

Mer om ledighetstallene

Hovedtallene om arbeidsledigheten

Ledigheten fordelt på kommuner

 

For ytterligere kommentarer:

Avdelingsdirektør Per Lund, mobil + 47 917 37 255, e-post: per.lund@nav.no.