Bli med å lage NAVs nye CV-og stillingsbase

Trønderske virksomheter kan nå bli med å lage NAV sin nye CV- og stillingsbase!

Det er nå åpnet opp for at arbeidsgivere i Trøndelag får være blant de første i landet som får mulighet til å prøve ut den nye selvbetjente stillingsregistreringen.

Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle stillingsregistreringen, samtidig som det arbeides med øvrige tjenester/funksjoner for arbeidsgivere.

Arbeidsgivere som ønsker å prøve ut den nye stillingsregistreringen sender en e-post til plattform.for.arbeidsmarkedet@nav.no.

Har du spørsmål om den nye stillingsregistreringen kan du kontakte en av våre markedsrådgivere

 

Fakta

  • Vi bygger en ny plattform for CV-er og stillingsutlysninger, til bruk for arbeidssøkere, arbeidsgivere og andre arbeidsmarkedsaktører. 
  • De nye tjenestene skal gjøre det enklere å få oversikt over arbeidsmarkedet, og gjøre det mulig å matche arbeidsgiveres kompetansebehov med arbeidssøkeres kompetanse, uten vår bistand.
  • Fra og med februar 2018 har et utvalg arbeidssøkere og arbeidsgivere fått tilgang til nye, selvbetjente tjenester. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle CV- og stillingstjenestene, som vil gjøres tilgjengelig for flere og flere i løpet av 2018 og 2019.
PAM