Signering av samarbeidsavtale med XXL

XXL og NAV Trøndelag signerte mandag 4. juni en ny samarbeidsavtale. Avtalen skal bidra til at kandidater fra NAV får prøvd seg i jobb og XXL får dekt sine behov for nye medarbeidere.

NAV og XXL i Trøndelag har hatt et tett og godt samarbeid siden 2015. I løpet av disse tre årene har mer enn 50 personer blitt rekruttert til stillinger hos XXL i Trondheim. – I tillegg har mange vært innom og fått viktig arbeidstrening hos XXL i Trondheim, forteller Per Joar Midtlyng, markedskoordinator ved NAV Trøndelag.

Trøndersk avtale ble nasjonal

Det tette samarbeidet mellom NAV og XXL i Trondheim har spredt seg over hele landet til alle XXLs 34 kjøpesenter, og i januar i år ble det inngått en nasjonal intensjonsavtale mellom XXL og NAV. Denne uken ble det med bakgrunn i denne inngått en ny samarbeidsavtale i Trøndelag mellom NAV Trøndelag og XXL Tiller, Lade og Steinkjer.

–Avtalen forplikter at vi i NAV koordinerer samarbeid med varehusene gjennom kontaktpersoner i NAV som bistår med å finne aktuelle kandidater. Vi vil også bruke våre virkemidler og ha god oppfølging av XXL og kandidatene som kommer fra NAV, sier fungerende regiondirektør Bernt Asle Arntsen. Han er godt fornøyd med samarbeidet med XXL, og understreker at NAV er avhengig av godt og tett samarbeid med lokalt næringsliv for å bistå slik at flere kommer i arbeid og aktivitet. 

Åpen og ærlig dialog

Med avtalen forplikter XXL seg på å ivareta kandidatene på arbeidstrening og til å ha løpende god dialog med NAV underveis.

–For oss er NAV en viktig rekrutteringskanal og vi ser at vi får mange dyktige kandidater via NAV. Mange starter som ekstrahjelp og i deltidsstillinger. Men med mye internrekruttering er det også mulig å få heltid på avdelingene, sier Kim Daniel Skogstad, inkluderingssansvarlig hos XXL. Han er særlig opptatt av at de møter ett NAV med en kontaktperson og at de har en åpen og ærlig dialog. For XXL er det viktigste å få de rette ansatte, og de har veldig god erfaring med at det er nettopp det de får.

Opptatt av kompetanse og kultur

–Det er spennende å ha aktører som XXL som bevisst satser på rekruttering fra NAV, sier Arntsen. Målgruppa er unge arbeidssøkere mellom 18 og 30 år som trenger hjelp for å komme i jobb på grunn av manglende kompetanse, langtidsledighet eller utfordringer med helsa.

– De som kommer til oss vil få grundig opplæring. Vi har en tydelig strategi og jobber mye med kultur gjennom kursing og opplæring som forteller om hvordan er det å jobbe i XXL. Vi investerer mye i kulturen, den står sterkt og tydelig, sier Skogstad og viser til at de har eget kurs- og konferansesenter hvor de kjører fagdager i alle varehusene. 

Invitert til lansering av inkluderingsdugnaden

20. juni lanserer regjeringen en inkluderingsdugnad. Hit er XXL invitert. –Vi har møtt statsråd Anniken Haugli og fått tilbakemelding om at de setter pris på jobben vi gjør og har vært med på å utvikle, sier Skogstad. Og XXL og NAV i Trøndelag ligger stadig litt foran resten av landet: Den nye samarbeidsavtalen er litt spesiell for Trøndelag. Den går utover intensjonsavtalen og framover vil vi prøve ut og ansette personer som har begrensede muligheter i arbeidsmarkedet, sier Skogstad.

 

Signering-av-XXL-avtale-Kim-Daniel-Skogtad,-Per-Joar-Midtlyng-og-Bernt-Asle-Arntsen
Denne uka ble ny samarbeidsavtale mellom XXL-butikkene i Trøndelag og NAV Trøndelag signert. Her fra signeringen f.v. Kim Daniel Skogstad i XXL, Per Joar Midtlyng, markedskoordinator NAV Trøndelag og fungerende regiondirektør Bernt Asle Arntsen i NAV Trøndelag.