Brukerutvalget for NAV Verdal

Her finner du referater og møtedatoer for brukerutvalget for nAV Verdal.

Referatene ligger under Relatert informasjon til høyre på siden.

Mona Breding Lersveen

Leder av brukerutvalget

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Verdal (FFO)

E-post: monalers@vktv.no

Tlf:         920 35322

 

Karin Rekve

Foreningen mot stoff Innherred (FMS)

Epost:   fms@fms-innherred.no

 

Brita Kleven Thorsvik

Eldrerådet

Epost: brita@vktv.no   

 

Bjørn Atle Bylund

LO / Aker Verdal

Epost:   bjorn.atle.bylund@kvaerner.com

 

Ane Norum Kvistad

Ungdomsrådet

E-post:  ane.kvistad@hotmail.com  

 

Ola Sagbakken

NAV Verdal

Epost:   Ola.Sagbakken@nav.no