Tolketjenesten

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har to lokasjoner; Levanger og Trondheim. Tolker er ansatt ved begge lokasjoner.

Telefon

407 02 816

E-post
nav.tolketjenesten.trondelag@nav.no

 

Akuttvakt

Akuttvakt utenom tolketjenestens åpningstid. Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten