Felles telefonnummer, mail og felles åpningstid på telefon

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har fra og med mandag 8. april 2019 felles telefonnummer, mail og felles åpningstid på telefon.

Vårt nye felles telefonnummer er 40 70 28 16.

Åpningstiden på telefon er fra kl 09.00 til kl 13.00.

Har du en hastesak etter kl.13.00 send en mail til nav.hjelpemiddelsentral.trondelag@nav.no Skriv HASTESAK i emnefeltet. Informasjon i mail skal kun inneholde navn og telefonnummer til kontaktperson, vi vil da ringe tilbake innen kort tid, slik at vi kan behandle henvendelsen.

Vår nye mailadresse er nav.hjelpemiddelsentral.trondelag@nav.no.