Sykefraværet går ned i Troms

Sykefraværet i Troms er for andre kvartal 2018 på 5,7 prosent, som er en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det legemeldte sykefraværet i Troms er nå på 5,7 prosent. Dette er landets nest høyeste sykefravær sammen med Finnmark. Bare Nordland har et høyere sykefravær med 5,8 prosent. Samtidig er det nedgang i sykefraværet i alle fylkene i landet sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen i Troms er på 3,4 prosent, mens nedgangen i Finnmark er på hele 10,2 prosent. Det legemeldte sykefraværet er i landsgjennomsnitt på 5,0 prosent. 

– Det gledelige er at sykefraværet går ned i fylket, men vi ligger fortsatt for høyt i landsmålestokk. De siste fem årene har fraværet i Troms gått nedover fra 6,1 prosent ved andre kvartal 2014 til 5,7 prosent i andre kvartal i år, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen. 

Alder, kjønn og yrke

Sykefraværet er klart høyest innen helse og sosiale tjenester med 7,9 prosent. Denne sektoren sysselsetter hver fjerde arbeidstaker i Troms. Dette er en liten økning på 0,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting (6,0 %) og transport og lagring (5,9 %). 

Hvis vi sammenligner alder og sykefravær, ser vi en nedgang i Troms for alle aldersgrupper unntatt i gruppen over 60 år. Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Sykefraværet for kvinner i Troms er høyest i landet med 7,5 prosent, mens sykefraværet for menn i Troms er på 4,2 prosent. 

Tallenes tale

Et legemeldt sykefravær i Troms på 5,7 prosent betyr i klartekst at totalt 241 423 dagsverk gikk tapt i andre kvartal 2018. 146 061 for kvinner og 95 362 for menn. 

– Dette koster Troms-samfunnet nærmere en halv milliard kroner, både for det offentlige og det private næringsliv, sier Kristoffersen. 

Diagnoser

Det er muskel- og skjelettlidelser (42,3 %) og psykiske lidelser (19,8 %) som utgjør den største andelen av sykefraværet. For menn utgjør muskel- og skjelettlidelser nærmere halvparten av antall tapte dagsverk med 49,9 prosent. For kvinner utgjør muskel og skjelettlidelser 37,2 prosent. Antall tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser utgjør 22,6 prosent for kvinner, mens samme diagnose for menn utgjør 15,5 prosent.

Fakta

Vil du vite mer?

NAV sin nettside om sykefraværsstatistikk finner du mer detaljert informasjon om statistikk over legemeldt sykefravær i Troms og resten av landet.

COLOURBOX2669029 Lege
Et legemeldt sykefravær i Troms på 5,7 prosent betyr i klartekst at totalt 241 423 dagsverk gikk tapt i andre kvartal 2018.

– Dette koster Troms-samfunnet nærmere en halv milliard kroner, både for det offentlige og det private næringsliv, sier Kristoffersen.