Sykmeldingen digitaliseres 1. november

Håndtering av sykmeldinger og refusjon av sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV digitaliserer nå sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Dette innføres i Troms fra 1. november.

Årlig skrives det 3,8 millioner sykmeldinger fordelt på 830.000 personer i Norge. Det arrangeres over 70.000 dialogmøter i NAVs regi. Derfor er det ifølge NAV behov for å forenkle kommunikasjonen mellom involverte parter i sykefraværet: Den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV.            

Den digitale innføringen av sykmeldinger og søknader om sykepenger går i puljer. Aust-Agder og Nordland er allerede i gang, og Finnmark, Troms, Nord og Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Oppland forbereder seg på sin innføringsdato 1. november. Det betyr at alle NAV-ansatte som er i kontakt med arbeidsgivere må gjøre seg kjent med informasjonen til arbeidsgiverne.        

Innføring digital sykmelding, - er vi forberedt?     

For å støtte arbeidsgiverne i oppstarten har NAV satt opp flere informasjonsmøter i fylket der man kan få både informasjon og praktisk bistand til å gjøre virksomheten klar for digitale sykmeldinger. 

Målgruppe for informasjonsmøtene er daglig leder / HR-leder og personer fra lønn/HR.
Personene som møter må ha tilgang til løsningen i Altinn (les mer her).
 
Agenda for informasjonsmøtene

  • Hvordan komme i gang med digitale sykmeldinger
  • Demonstrasjon av løsningene
  • Hvordan ta i bruk løsningene

Link til hvert møte ligger under hvert klokkeslett

2 

Under finner dere lenker til relevant informasjon i forbindelse med innføringen:

Fakta

Hva er fordelene med digital sykmelding?

  • Arbeidsgivere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingen og søknaden internt.
  • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: www.nav.no/minesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy til hjelp for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
  • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere underveis i oppfølgingen.
  • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
  • Arbeidsgivere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet til å korrigere.
Ventebilde