Nå digitaliseres sykmeldingen

Håndtering av sykmeldinger og refusjon av sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV digitaliserer nå sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Dette innføres i Troms fra 1. november.

Årlig skrives det 3,8 millioner sykmeldinger fordelt på 830.000 personer i Norge. Det arrangeres over 70.000 dialogmøter i NAVs regi. Derfor er det ifølge NAV behov for å forenkle kommunikasjonen mellom involverte parter i sykefraværet: Den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV.

Den digitale innføringen av sykmeldinger og søknader om sykepenger går i puljer. Aust-Agder og Nordland er allerede i gang, og Finnmark, Troms, Nord og Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Oppland forbereder seg på sin innføringsdato 1. november. Det betyr at alle NAV-ansatte som er i kontakt med arbeidsgivere må gjøre seg kjent med informasjonen til arbeidsgiverne.

For å støtte arbeidsgiverne i oppstarten har vi satt opp et informasjonsmøte der man kan få både informasjon og praktisk bistand til å gjøre virksomheten klar for digitale sykmeldinger. Dette informasjonsmøtet er for daglig leder/HR-leder, samt personer fra lønn/HR-funksjoner.

INFORMASJONSMØTE 11. OKTOBER i TROMSØ

I Troms arrangeres det informasjonsmøter 11. oktober for arbeidsgivere og NAV-ansatte som jobber med sykefraværsoppfølging. Prosjektleder Ingrid Nikolic i Arbeids og velferdsdirektoratet kommer til studenthuset DRIV for å skolere oss om hvordan komme i gang med digitale sykemeldinger, demonstrasjon av løsningene, og ikke minst hvordan ta disse i bruk.

Sted: Studenthuset DRIV. Storgata 6, Tromsø
Tid:   08:30 - 10:00 & 10:30 - 12:00

Informasjonsmøtene vil også bli overført i levende live via webcast/streaming, slik at du kan følge med på egen PC, mobil eller nettbrett dersom du ikke har anledning til fysisk å være til stede i Tromsø.

Frist for påmelding er 10. oktober 2017 Kl. 12.00

Meld deg på HER til fysisk møte 08.30-10.00 (arbeidsgivere)

Meld deg på HER for streaming 08.30-10.00

Meld deg på HER til fysisk møte 10.30-12.00 (arbeidsgivere og NAV-ansatte)

Meld deg på HER for streaming 10.30-12.00

 

Under finner dere lenker til relevant informasjon i forbindelse med innføringen:

Fakta

Hva er fordelene med digital sykmelding?

  • Arbeidsgivere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingen og søknaden internt.
  • Nærmeste leder får tilgang til sin egen side: www.nav.no/minesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy til hjelp for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
  • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere underveis i oppfølgingen.
  • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
  • Arbeidsgivere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV. Den ansatte vil ved behov ha mulighet til å korrigere.
Ventebilde