Aktiv ungdom i Tromsø får seg jobb

NAV Tromsø har bidratt til at mange unge under 25 år har kommet i arbeid. – Vi har de siste månedene gjort noen små grep, som gir gode resultater. Det sier veileder i NAV Tromsøs ungdomsteam, Malin Holand.

Aktiv ungdom er en aktivitet for ungdom mellom 18-25 år som ønsker å komme i jobb. Hver morgen kl. 09:30 åpner NAV Tromsø dørene for de yngste jobbsøkerne. Alle tar plass i sofaen rundt et bord – stemningen er uformell og positiv. Nå skal de bruke en effektiv halvtime på å snakke jobb.

Trenger ikke timeavtale

– Dette er et enkelt og ubyråkratisk tilbud. De trenger ingen avtale, det er bare å møte opp. Vi veiledere får mulighet til å treffe og følge de opp daglig, som er en stor fordel. For ungdommene er dette en møteplass hvor de henter motivasjon og støtte hos hverandre.

Det sier Malin Holand, en av veilederne i NAV Tromsøs ungdomsteam. I Troms fylke var det i mars registrert 390 arbeidssøkere under 25 år. 180 av disse bor i Tromsø.

Snu i døra

Ungdomsteamet har som mål å snu mange av arbeidssøkerne i døra. Det vil si, at de får så god og kjapp hjelp at de raskt får seg jobb, eller kan starte på et kurs.

I løpet av to måneder har rundt 100 unge i Tromsø fått jobb eller praksisplass via ungdomsteamet. Kim Ove Tråsdahl (22) er en av dem. Vi finner han på Skeidarlageret på Langnes, travelt opptatt med å laste av store kasser med møbler.

– Det tok to uker, så hadde jeg fått meg jobb. Derfor er jeg glad for at jeg gikk til NAV, sier Tråsdahl.

Noen har en litt lengre vei fram mot arbeid.

– Vi finner raskere ut om en person trenger mer oppfølging, for eksempel på grunn av helseproblemer eller behov for tilrettelegging. Målet er at ingen skal bli gående uvirksomme over lengre tid fordi de venter på en timeavtale her eller der. De er alt for viktige til det – ungdommen er framtida, understreker Holand.

NRK laget TV-sak

NRK Troms laget 14.04.15 en tv-sak om NAV Tromsø og unge arbeidssøkere. Du kan se den og lese nettsaken på www.nrk.no/troms