Viktig informasjon - nytt telefonnummer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms har fått nytt telefonnummer.

Det nye nummeret er:
 
407 02 819
 
 
Andre telefonnummer:
Tekniske tjenester:                                 406 11 355   (nytt)
NAV Bilsenter Nord-Norge:                    407 02 819   (nytt)
Tolketjenesten i Troms og Finnmark:     948 89 335   (som tidligere)
Akuttolk:                                                 958 35 201   (som tidligere)
Servicetelefonen for hjelpemidler:          917 81 122   (som tidligere)

 

Postadresse:

Postboks 2024, 9265 TROMSØ