Kommunestatistikk for Troms fylke

Statistikk over antall utleverte hjelpemidler til brukere i Troms fylke.

Kommunestatistikk for Troms fylke

Statistikken inneholder alle hjelpemidler som er lånt ut via kommunen, andrelinjetjenesten eller tredjelinjetjenesten, likeså hjelpemidler direktelevert til bruker fra leverandør.
Alle typer hjelpemidler er med i beregningen, sortert etter brukers bostedskommune. Biler er også med i denne statistikken, uavhengig av hvilket bilsenter som har registrert/ saksbehandlet saken.

Filene i pdf-format finner du til høyre under menyen 'RELATERT INFORMASJON'.  Hver fil inneholder en tabell med akkumulerte tall f.o.m. januar inneværende år, samt en tabell med tall for aktuell måned.

 • "Kommune" *:
   Angir kommunens nr. og navn
  *   Brukere med utenlands-adresse som fortsatt får/har hjelpemidler fra NAV har ingen knytning til en norsk kommune og er derfor kodet med "0000 Annen kommune/ Ukjent".
  Er det en brukere med denne koden i statistikken betyr det at dennes brukers siste registrerte norske adresse var i en kommune i Troms fylke.

 • "Totalt antall aktive brukere";
  Viser antall personer registrert som brukere av hjelpemiddel pr. siste dato i aktuelle måned
 • "Antall brukere som fikk utlevert hj.midler";
  Viser  det totale antall brukere som har fått utlevert hjelpemidler i perioden
 • "Antall nye brukere";
  Viser antall nye brukere i perioden
 • "Antall hj.midler utlevert" / "Antall hj.midler innlevert";
  Viser henholdsvis antall hjelpemiddelartikler utlevert og innlevert i perioden
 • "Samlet verdi for utleveringer";
  Angir kroneverdien for utleverte hjelpemidler/deler(reparasjon) i perioden
 • "Samlet verdi for utleveringer, eksklusiv deler";
  Angir kroneverdien for utleverte hjelpemidler i perioden