Informasjonsskriv fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Hensikten med vårt informasjonsskriv er å forbedre informasjonen og samhandlingen med våre samarbeidspartnere i Troms.

Vi har etablert et eget team som skal koordinere informasjonsområdet, og kom gjerne med tilbakemeldinger og ønsker på områder/tema på e-post: nav.hms.troms@nav.no