Brukerutvalg for NAV Bilsenter Nord-Norge

Som en prøveordning er det opprettet brukerutvalg ved hvert av de fem bilsentrene i NAV. Utvalgene skal bidra til å kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.

Det er brukerutvalget for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging som har gått inn for ordningen, og brukerorganisasjonene FFO og SAFO sentralt har ansvar for å finne representanter til utvalgene. Utvalget skal ha møte en gang hvert halvår, og ordningen skal evalueres.

Medlemmer i brukerutvalget for NAV Bilsenter Nord-Norge:

Mandat