Lokal informasjon

Help

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Troms kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Reparasjon og service

Her finner du informasjon om reparasjon og service, og om servicetelefon for hjelpemidler.

Bestillingsordninga

Her finner du lokal bestillingsliste og informasjon om bestillingsordninga. Godkjente rekvirenter og brukere med brukerpass kan benytte bestillingsordninga.

Lokale skjema

Her finner du oversikt over alle skjema som skal benyttes ved søknad om hjelpemidler og ved henvisning/bytte.

Tilrettelegging i arbeidsliv og høyere utdanning

NAV Hjelpemiddelsentral Troms bistår med tilrettelegging i arbeid, arbeidsrettet veiledningstjeneste og tilrettelegging ved høyere utdanning. NAV Hjelpemiddelsentral Troms har som mål å bidra til at flere med redusert funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet.