Stor positiv bevegelse i arbeidssøkergruppa

Per 2. august var det registrert 2.314 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på 255 personer eller 10 prosent fra samme periode i fjor. Telemark har en ledighet som er noe høyere enn landssnittet, men fylket har en større nedgang enn landet forøvrig.

- Det registreres stor bevegelse av de arbeidssøkende i Telemark. Det er flere nye arbeidssøkere som registrerer seg som ledige enn på mange år. Når ledigheten og langtidsledigheten samtidig faller som nå, viser det at mange får arbeid etter å ha vært innom NAV og vært arbeidssøkende en kortere periode.

- Fortsatt er det optimistiske signaler fra en rekke bedrifter og bransjer i Telemark. Personer som mangler den kompetansen og egnethet som arbeidsgiverne etterspør, innvandrere med svake språkferdigheter og tilknytning til det norske arbeidsmarkedet, og de som av helsemessige årsaker faller utenfor, er hoved-utfordringene fremover i inkluderingsarbeidet– selv i et godt arbeidsmarked, sier fylkesdirektør i Telemark, Terje Tønnessen.

Stillinger

595 ledige stillinger ble registrert hos NAV i Telemark i juli. 383 ble offentlig utlyst, 89 ble registrert av arbeidsgiver på nav.no og 123 stillinger ble meldt til NAV direkte. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg (142), butikk- og salgsarbeid (86) samt bygg og anlegg (85).

Kommuner

Lavest er ledigheten i Vinje og Seljord med henholdsvis 0,5 og 1,1 prosent. Høyest ledighet har Notodden og Skien/Porsgrunn med 3,7 prosent og 3,1 prosent.

Bruttoledigheten går ned!

Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I fylket var bruttoledigheten 2.604 personer ved utgangen av juni. Dette er en nedgang på 276 personer fra samme periode i fjor – nedgangen er den samme som for landet for øvrig.