Flere går ledige lenge

Per 28. juni var det registrert 2.015 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på 392 personer eller 16 prosent fra samme periode i fjor.

 

Vestfold og Finnmark har høyest ledighet i landet, begge med 2,7 prosent. Lavest ledighet i landet er det i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

 

– Ledigheten er fallende og har nå vært i positiv utvikling en lang periode. Samtidig ser vi at flere blir stående utenfor arbeidslivet en lengre periode, særlig personer i aldersgruppen 30-39 år. Selv om det for tiden er svært gode signaler fra næringslivet i Telemark, er det flere arbeidssøkere som har en bakgrunn som ikke treffer i arbeidsmarkedet. Denne gruppen må vi ha ekstra oppmerksomhet på, i tråd med inkluderingsdugnaden i arbeidslivet, som regjeringen nylig lanserte, sier fylkesdirektør i Telemark Terje Tønnessen.

 

Les mer i vedlagt pressemelding og tall.

For mer informasjon kontakt fylkesdirektør Terje Tønnessen på telefon 915 36 846