Økning av statlige utbetalinger fra NAV i Telemark

I løpet av 2017 ble det i alt utbetalt 15,8 milliarder kroner fra NAV* til befolkningen i Telemark. Per innbygger tilsvarer dette hele 91 300 kroner. Kun Østfold og Hedmark utbetaler mer per innbygger enn Telemark.

 

Oslo betalte minst med 64 875 kroner per innbygger. Fra 2016 til 2017 økte statlige utbetalinger i Telemark med tre prosent. 

 

– Når vi analyserer hvor de statlige utbetalingene går, er det bekymringsfullt at Telemark er et av fylkene i landet med høyest andel av befolkningen som mottar statlige ytelser fra NAV. Dette fordi det er mange mennesker med helseproblematikk, som er permanent eller midlertidig utenfor arbeidslivet, mange innvandrere med begrensede språkkunnskaper og utdannelse samt en aldrende befolkning. Dette kan se ut til å være de største utfordringene for Telemark fremover, sier fylkesdirektør i Telemark, Terje Tønnessen. 

* Utbetalingene omfatter alle statlige stønader og ikke kommunenes/NAV-kontorenes utbetalinger av kommunale ytelser. Oversikt over kommunale ytelser finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

  

 Les mer i vedlagt pressemelding.

  

For mer informasjon kontakt fylkesdirektør Terje Tønnessen på telefon 915 36 846