Tolketjenesten i Sogn og Fjordane

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Sogn og Fjordane.

Telefon

57 01 62 70

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

Besøksadresse

Steinavegen 12, Halbrendsøyra (cirka 1 km fra Førde)

Postadresse

Steinavegen 12, 6800 Førde 

Bestilling av tolkeoppdrag

skal gå til NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland:

  • SMS: 977 53 951
  • E-post: tolk.hordaland@nav.no 
    Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.
  • Telefon: 53 04 03 20

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.