Webinar

Help

Webinar er nettbaserte kurs, opne for deltaking frå heile landet. Deltakar deltek via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.